PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

BYE BYE HAIR kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BYE BYE HAIR, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BYE BYE HAIR verstrekt.

 

BYE BYE HAIR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM BYE BYE HAIR GEGEVENS NODIG HEEFT

 

BYE BYE HAIR verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

HOE LANG BYE BYE HAIR GEGEVENS BEWAART

 

BYE BYE HAIR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een maand bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien wel een overeenkomst tussen u en BYE BYE HAIR bestaat dan zullen de gegevens maximaal 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst worden verwijderd.

 

DELEN MET ANDEREN

 

BYE BYE HAIR verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@byebyehair.nl. BYE BYE HAIR zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

BYE BYE HAIR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BYE BYE HAIR verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BYE BYE HAIR op via info@byebyehair.nl. Het domein byebyehair.nl is een website van BYE BYE HAIR en is als volgt te bereiken:

 

Adres:

van Veendijk 18

2497 VW Den Haag

Nederland

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

67 86 85 25

 

Telefoon:

070 – 7 44 83 32

E-mailadres:

info@byebyehair.nl